Zavri/otvor menu

Turnaj v teqballe pre všetkých

Publikované 04. 09. 2020 | autor: Martin Dovičák | sekcia: Kalendár podujatí

Turnaj v teqballe pre všetkých

 

Kde: UNIHRY, Mladá Garda Bratislava

Kedy: 15.9.2020 o 10:00

 

Príď si zahrať nový šport.

Registrácia je zdarma.

O občerstvenie a ceny je postarané.

 

Propozície turnaja

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

1. Názov Súťaže

Teqballový turnaj pre všetkých

 

2. Usporiadateľ:

Hlavný usporiadateľ: ŠK MFI

Kontakt: martin.dovicak@fmph.uniba.sk

 

Ďalší usporiadatelia: STF (slovenská teqballová federácia)

 

3. TERMÍN a MIESTO KONANIA

15.9.2020 v rámci projektu UNIHRY, Mladá Garda Bratislava

Čas začiatku: 10:00

 

4. PODMIENKY ÚČASTI

Študenti všetkých stupňov štúdia VŠ a maturanti a neštudenti do 35 rokov

 

5. SÚŤAŽNÝ PORIADOK

Hrá sa podľa oficiálnych pravidiel teqballu.

 

6. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM

Podľa počtu prihlásených určí sa pri regestrácii, kt. bude ukončená 15.9.2020 o 9:50.

 

II. Záverečné ustanovenia

 

Účastníci získavajú ceny a občerstvenie. V odôvodnených prípadoch si organizátor právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise. Všetci športovci sa zúčastňujú na vlastné nebezbečenstvo a sú povinní sa riadiť pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaže.späť navrch