Zavri/otvor menu

Súťaž s aplikáciou strava v behu a cyklistike (november)

Publikované 21. 10. 2020 | autor: Martin Dovičák | sekcia: Propozície súťaží FMFI (štatút súťaží)

DNI MFI 2020

BEH a CYKLISTIKA

s aplikáciou STRAVA

V mesiaci november  sme pripravili novinku pre študentov, absolventov a zamestnancov - súťaž v kategórii  mužov a žien v dvoch športoch - beh a cyklistika, prostredníctvom aplikácie STRAVA (postačuje bezplatná verzia). Aplikácia si nevyžaduje žiadne osobné údaje pri registrácii. 

 

Propozície:

1. Pridať sa do klubu: SÚŤAŽ DNI MFI  BEH a CYKLISTIKA (NOVEMBER 2020)

 

BEH link na klub: https://www.strava.com/clubs/762857?utm_source=com.whatsapp&utm_medium=referralCYKLISTIKA link na klub:

https://www.strava.com/clubs/762862?utm_source=com.whatsapp&utm_medium=referral

 

2. Beh s použitím aplikácie STRAVA a v priebehu aktivity je podmienkou 1x FOTKA. Aplikácia eviduje zaznamenanie fotky počas aktivity a následne urobíte upload po odbehnutí. (PODMIENKA - z fotky musí byť zrejme, že ste to vy).

 

3. Začiatok súťaže 2.11.2020

 

4. Koniec súťaže 29.11.2020

 

5. Podmienkou prihlásenia do súťaže je evidencia v našom športovom klube matematikov, fyzikov a informatikov( ŠK MFI Bratislava) v tomto formulári: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-dZcWc5yJM5KoGSiVhVtvHJUM1pFOVU3VjhSTE5PTllMVkRLOTJIUEk4WC4u


pozn. Absolventi sa musia prihlásit cez email: martin.dovicak@fmph.uniba.sk

 

6. Kritérium hodnotenia najlepších bude generovať STRAVA na základe nabehaných kilometrov v tabuľke LEADER BOARD každý týždeň. Kilometre sa vám budú celý mesiac ščítavať manuálne u nás. Na základe zrealizovaných km v danej aktivite sa urobí rebríček najlepších.

 

7. Prvých 10 účastníkov v každej kategórií dostane od nás tričko ŠPORTOVÉ DNI FMFI 2020. 

 

8. Prví najlepší traja v každej kategórií získajú:

  1. miesto: Nákup ľubovoľného športového materiálu v hodnote 25 €

  2. miesto: Nákup ľubovoľnéhošportového materiálu v hodnote 20 €

  3. miesto: Nákup ľubovoľnéhošportového materiálu v hodnote 15 €

 

Všetky info nájdete tiež tu:

https://docs.google.com/document/d/1TSvnWXYKtdcMjBOODGv-ywKWiip-oeFk5c1b41s5E1c/edit?usp=sharing


späť navrch