Zavri/otvor menu

Telesná výchova v letnom semestri ( LS ) 2020/21

Publikované 15. 02. 2021 | autor: Martin Dovičák | sekcia: Rozvrhy hodín

Vážení študenti,

každý, kto absolvoval telesnú výchovu (TV) počas zimného semestra (ZS) a chcel by absolvovať TV aj v letnom semestri (LS), pokračuje ako doteraz vo vybranom športe spolu s rovnakým vyučujúcim (treba mu poslať aktivity na konci semestra).

 

Podmienky pre udelenie kreditu v letnom semestri 2020/21 :

Pre udelenie hodnotenia z TV je nutné si nainštalovať aplikáciu strava ( free verzia), do ktorej budete nahrávať aktivity, ku ktorej pridáte aspoň dve fotografie. Na konci semestra ich budete zdielať v emaily (link na jednotlivé aktivity) s učiteľom, ktorý Vám bude pridelený.

Pohybová aktivita v LS:

1. Beh -12 x 45min 

učiteľ: Ladislav Mókus

           Martin Dovičák


2. Turistika - spolu 14h (trvanie jednej túry min 2h, max 4h) 

učiteľ: Mikuláš Ortutay

           Dana Mašlejová

           Jana Leginusová

 

3. Cyklistika - spolu 16h (trvanie jednej jazdy min 1,5h max 3h) 

učiteľ: Branislav Nedbálek

4. Joga – bude prebiehať online:

PO,UT, PI : 10.00 - 11.30 hod.

            ST:  14.00 - 15.30 hod.

            ŠT:  13.30 - 15.00 hod.

V prípade záujmu o jogu je potrebné kontaktovať vyučujúcu.

učiteľ: Júlia Raábová

mail. adresa: julia.raabova@fmph.uniba.sk

 

Študenti, ktorí neabsolvovali TV v ZS a chceli by ju absolvovať v LS majú možnosť výberu z nasledovných športov a prihlásenia sa cez link v jednotlivých športoch do 25.2.2021.

Beh - (formulár bude aktívny od 1.2.2021 do 25.2.2021)

link: https://forms.gle/NxjtQXKtP4jcaAkW7

Cyklistika - (formulár bude aktívny od 1.2.2021 do 25.2.2021)

link: https://forms.gle/kBTjoPGLhPybbfkZ6

Turistika - (formulár bude aktívny od 1.2.2021 do 25.2.2021)

link: https://forms.gle/fs88AxKGjedSGsUCA

Joga  -  prihlásiť sa je možné iba po dohode s vyučujúcou do 25.2.2021

mail. adresa: julia.raabova@fmph.uniba.sk

 

Kurz športov v prírode: (voliteľný predmet – ohodnotený 2 kreditmi)

V LS plánujeme kurzy športov v prírode a to formou jednodňových aktivít v mesiacoch počas skúšobného obdobia ( od polovici mája – do polovice júna) v športoch - cyklistika, vodná turistika, turistika a iné. Podmienkou získania hodnotenia z predmetu kurzov športov v prírode bude potrebné absolvovať 5 dní.


späť navrch