Zavri/otvor menu

EDIT 4: Informácie o vstupe do telocvične COVID ŠPORTOVÝ AUTOMAT

Publikované 08. 03. 2020 | autor: Martin Dovičák | sekcia: Rozvrhy hodín

 

EDIT 4:

 

Riadime sa platným športovým automatom:

 

http://covidsemafor.sportcenter.sk/domov

 

EDIT 3:

 

Od 8.6.2020 je povolený vstup do telocvičňe študentom (v rámci tréningovej jednotky s vyučujúcim), ktorí reprezentujú fakultu vo vysokoškoslkých športoch (volejbal, futsal, basketbal, florbal, futbal, headis, stolný tenis, plávanie, tenis, teqball).

Ostatní študenti resp. zamestnanci si musia dopredu odkonzultovať využitie telocvične s vedúcim katedry Tomášom Kuchárom (kontakt)

 

 

DÔLEŽITÝ OZNAM!

 

Edit2:

Vzhľadom na vyhlásenie rektora UK o šírení Covid-19 a chrípkovú epidémiu bude zakázaný vstup do telocvične pre všetky športy a iné športové podujatia (vš ligy, večerné ligy a i.) do ODVOLANIA.

 

Oznam budeme aktualizovať na základe vyjadrenia rektora UK resp. dekana FMFI UK.

 

KTVŠ FMFI UK


späť navrch