Zavri/otvor menu

Prihlasovanie na telesnú výchovu

Dočasne je zámerne zablokované prihlasovanie na všetky športy telesnej výchovy KTVŠ pre všetky ročníky.

Ak ste sa doteraz nestihli na stránke prihlásiť, prídite sa prihlásiť osobne na prvé hodiny športov, ktoré chcete navštevovať.

Prihlasovanie na stránke bude spustené pred začatím ďalšieho semestra. Dátum spustenia bude oznámený vopred.

Pokyny a rady:

  • Vyberte si ročník, do ktorého sa chcete prihlásiť. Odporúča sa zapísať ročník, v ktorom aktuálne študujete. Rôzne ročníky majú telesnú v rôzne dni (pozrite si rozvrh hodín). Kliknutím na vybraný šport získate podrobnejšie informácie o danom športe a možnosť sa naň prihlásiť.
  • Vyplnením prihlasovacieho formuláru budete automaticky zaradení do zoznamu prihlásených na telesnú výchovu. Pred prihlásením si overte, či je v zozname ešte voľné miesto. Ak je zoznam plný, nie je možné sa prihlásiť. Vyberte si teda iný ročník s týmto športom, alebo iný šport.
  • V prihlasovacom formulári zadáte aj vaše prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého sa budete môcť v prípade zmeny záujmu o iný šport odhlásiť. Iný účel tieto dve položky nemajú.
  • Toto prihlásenie na telesnú NEnahradzuje zápis telesnej výchovy do indexu. Je len pre lepšiu administráciu zapísaných žiakov pre vyučujúcich.

späť navrch