Zavri/otvor menu

Dištančná TV u Martina Dovičáka

Publikované 26. 10. 2020 | autor: Martin Dovičák | sekcia: Vyučujúci

OZNAM:

platí na ZS 2020

Všetci študenti, ktorých bude hodnotiť Martin Dovičák si musia vybrať jednu z troch možností dištančnej TV: 

https://liveuniba.sharepoint.com/:p:/s/HeadisFMUKaFMFIUK/EcVGVQZZ2E5IuxFgiSWsMUYBW9xjP78hZw2lcKy2e4IT6w?e=DLNnch

 

Tí študenti, ktorí si vybrali dištančnú TV prostredníctvom aplikácie STRAVA si musia vybrať jeden z troch klubov, kde sa pridajú:

 

1. BEH:

 

 

2. CYKLISTIKA: 

 

 

3. INÉ aktivity: 

Mgr. Martin Dovičák, PhD.
martin.dovicak@fmph.uniba.sk

späť navrch