Zavri/otvor menu

Zapisovanie kreditov a konzultačné hodiny vyučujúcich počas skúškového obdobia

Publikované 08. 01. 2016 | autor: Martin Dovičák | sekcia: Vyučujúci

Zapisovanie kreditov a konzultačné hodiny vyučujúcich počas skúškového obdobia 2017/2018 ZS

 

- Študent, ktorý má známku zapísanú v AIS-e si môže dať zapísať známku do INDEXU u ľubovoľného vyučujúceho na KTVŠ FMFI UK. 

 

Konzultačné hodiny počas skúškového obdobia

Vedúci katedry:

Mgr. Tomáš KUCHÁR, PhD. (na lyž. kurzoch od februára)

Pondelok 9:00 - 10:00

Utorok 9:00 - 10:00

Streda  9:00 - 10:00

Štvrtok  9:00 - 10:00

 

 

Zástupkyňa  katedry:

PaedDr. Danka MAŠLEJOVÁ (na lyž. kurzoch od februára)

Pondelok 11:00 - 12:00

Utorok 11:00 - 12:00

Streda  11:00 - 12:00

Štvrtok  11:00 - 12:00

 

Členovia katedry:

Mgr. Martin DOVIČÁK  

Utorok   11:00 - 12:00

Streda 15:00 - 16:00

Štvrtok 11:00 - 12:00

 

Mgr. Jana LEGINUSOVÁ (na lyž. kurzoch od februára)

pondelok 10:00 - 12:00

utorok 10:30-12:30

streda 10:00 - 12:00

 

Mgr. Ladislav MÓKUS (na lyž. kurzoch od februára)

Utorok 10:00 - 12:00

Streda  10:00 - 12:00

 

Mgr. Ondrej PODKONICKÝ  (na lyž. kurzoch od februára)

Pondelok: 9.30 -  11.00

Utorok:  8.30 – 10.00

Štvrtok: 8.30 – 10.00

 


Mgr. Raabová Júlia, PhD. (na lyž. kurzoch od februára)

pondelok  11:00 - 12:00
utorok     11:00 - 12:00
streda     11:00 - 12:00
štvrtok    11:00 - 12:00

 

PaedDr. Mikuláš ORTUTAY

v lezeckej hale

Branislav Nedbálek

pondelok 8:30-11:00

utorok 8:30 - 11:00

streda     14:00 - 15:00 lezecká hala
štvrtok    14:00 - 15:00 lezecká hala


Učitelia na skrátenom úväzku:

Doc. PhDr. Vojtech POTOČNÝ, CSc.

 

 späť navrch