Zavri/otvor menu

Kontakt

Publikované 24. 03. 2010 | autor: Marek Sivčo | sekcia: Kontakt

Katedra telesnej výchovy a športu

Mlynská dolina

842 48 Bratislava 4

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského, Bratislava

(Pozrieť KTVŠ FMFI UK Bratislava na väčšej mape.)

Staré Grunty 211/36, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

 

Vedúci katedry: Mgr. Tomáš Kuchár, PhD.    

email: tomas.kuchar@fmph.uniba.sk 

Zástupca vedúceho katedry: PaedDr. Dana Mašlejová

email: Dana.Maslejova@fmph.uniba.sk 

Členovia katedry:

Mgr. Tomáš Lovecký

email: tomas.lovecky@fmph.uniba.sk 

 

Mgr. Jana Leginusová

email: Jana.Leginusova@fmph.uniba.sk 

 

Mgr. Ladislav Mókus

email: ladislav.mokus@fmph.uniba.sk 

 

Mgr. Martin Dovičák, PhD.

email: martin.dovicak@fmph.uniba.sk

 

 

PaedDr. Mikuláš Ortutay

email: miki.ortutay@gmail.com 

 

Mgr. Júlia Raábová, PhD.

Julia.Raabova@fmph.uniba.sk

 

PaedDr. Mikuláš Ortutay

email: miki.ortutay@gmail.com 

 

Mgr. Branislav Nedbálek

email:Branislav.Nedbalek@fmph.uniba.sk

 

 

 

 

 

 

Mapa k novej lezeckej hale FMFI UK:

Mapa k novej lezeckej hale hale FMFI UK


späť navrch